Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPerutusanTEKS PERUTUSAN

 

PEMERINTAH TENTERA DARAT DIRAJA BRUNEI

 

SEMPENA HARI ULANG TAHUN

TENTERA DARAT DIRAJA BRUNEI YANG KE 58

 

Pada

 

Hari Isnin,

4 November 2019 bersamaan 07 Rabiulawal 1441

 

Bertempat

 

Padang Kawad Batalion Kedua

Tentera Darat Diraja Brunei

Perkemahan Tutong.

 

Assalamu'alaikum Warrahmatullah-Hiwabarakatuh dan Salam Sejahtera


Yang Mulia, Kolonel Azman bin Hj Bangkol, Ketua Staf Tentera Darat Diraja Brunei.


Yang Mulia, Kolonel Dr Awg Mohd Hafizul bin Hj Mohd Awg Hassan, Pemangku Komandan Khidmat Bantuan Kombat, Tentera Darat Diraja Brunei.

 

Pegawai-Pegawai Kanan, Pegawai-Pegawai, Sarjan Mejar Tentera Darat Diraja Brunei, Sarjan Mejar Rejimen-Sarjan Mejar Rejimen,  

 

   Serta Seluruh Warga Tentera Darat Diraja Brunei termasuk yang bertugas membuat Kawalan Istiadat di Istana Nurul Iman dan Qashr' Al-Meezzan, yang sedang melaksanakan tugas siap sedia dan operasi di Pulau Baru-Baru dan rondaan-rondaan, yang melaksanakan Tugas Pasukan Pemantau Antarabangsa (IMT) di Mindanao, Republik Filipina dan Pasukan Interim Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan (UNIFIL), kepada yang berkursus di dalam mahupun di luar negara serta para Perajurit dan Paranita yang berdiri megah di hadapan Saya yang dihormati lagi dikasihi sekalian.

 

Warga Tentera Darat Yang Saya Banggakan Sekalian,

   Pertama sekali, marilah kita sama-sama merafakkan segala puji dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala diatas limpah rahmat, dan kurnia keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati selama ini yang telah mengizinkan Tentera Darat Diraja Brunei melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Serta dengan izin Nya jua sekali lagi kita dapat berkumpul berbaris megah untuk sama-sama meraikan sambutan Hari Ulang Tahun Tentera Darat Diraja Brunei ke 58 yang jatuh pada hari ini, 4 November 2019.


   Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallalahu 'Alaihi Wassalam, kaum kerabat, para sahabat serta pengikut-pengikut baginda yang ta'at setia lagi jujur menegakkan Syi'ar Islam hingga ke akhir zaman.


   Bersempena sukut baik di Hari Ulang tahun Tentera Darat Diraja Brunei ke 58 ini, marilah kita mengulangi lafaz ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

Perajurit dan Paranita Yang Berbaris Megah,

   Sebelum melanjutkan perutusan ini, seperti lazimnya, pada setiap sambutan Hari Ulang Tahun, kita akan merista kembali pencapaian dan pengajaran Tentera Darat Diraja Brunei sepanjang setahun ini.  Saya amat rasa berbangga melihat perkembangan Tentera Darat Diraja Brunei yang mana ianya berjalan selari dengan hasrat perkembangan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei seperti didalam Kertas Putih Pertahanan dan juga Plan Strategik Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. 

 

   Pencapaian yang dapat kita banggakan ialah menjurus kepada Pelan Strategik Tentera Darat Diraja Brunei dengan memfokuskan kepada kesediaan (Readiness) dan juga keupayaan (Capacity) Tentera Darat Diraja Brunei dalam jangka masa pendek dan sederhana.  Dari segi keupayaan, Tentera Darat telah berjaya meningkatkan keupayaannya seperti penambahan pembelian tambahan Bot Tempur.  Insyallah, perncangan pada jangkamasa sedarhana, Tentera Darat juga merancang bagi penubuhan Skuadron Armour Kedua, Rejimen Jurutera, penubuhan Skuadron Bot Tempur kedua, penubuhan Communication, Information System (CIS) dan penubuhan Royal Brunei Land Force Shooting Team. Manakala, bagi projek meningkatkan status operasi CVRT dan VAB juga dirancang dengan perolehan peralatan alatganti kenderaan menggunakan kaedah Blanket Order of Agreement (BOA) bagi memperolehi peralatan alat ganti bagi meningkatkan jumlah servicibility kenderaan Angkut Perisai melebihi 75%. Seperti yang di Titahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa Keberangkatan Lawatan Kerja ke Kementerian Pertahanan pada 29 September 2019.  Baginda mengariskan tahap keupayaan kelengkapan Operasi masih belum lagi mencapai ditahap 75%.  Ini adalah disebabkan oleh kekurangan alat ganti, proses pemeliharaan yang terbantut, cuai didalam penjagaan kelengkapan, kurang kajian, penelitian dan pengawasan diperingkat rancangan perolehan dan penerima aset.  Oleh itu, dengan adanya projek perolehan alat ganti tersebut, insyallah keupayaan mobility dan juga firepower akan meningkat bagi membantu kesediaan dan tahap keupayaan Tempur Tentera Darat di tahap yang optima.   Oleh itu, Pihak Kejuruteraan Darat, dan juga Sel Logistik Markas Tentera Darat haruslah membuat perancangan tersebut dengan secara konsisten dan teratur supaya ianya tidak putus dan terlepas pandang bagi mencapai endstate kelengkapan Operational Vital yang dikehendaki.

 

   Insyallah, Keupayaan kelengkapan KBRL Tentera Darat juga ditingkatkan dengan perolehan keupayaan Explosive Detector dan juga permohonan bagi Program lanjutan hayat Wheelbarrow MK8 Plus 2 yang di rancangkan oleh Pegawai Pemerintah Bn Bantu.  Dengan adanya program tersebut, ianya dapat menutup jurang keupayaan untuk menangani ancaman bom rekaan.  Saya juga teruja dengan inisiatif yang telah dibuat oleh Bn Bantu untuk meningkatkan kecekapan anggota KBRL dengan mengadakan kursus Improvised Explosive Device Disposal (IEDD) didalam negeri yang di tawarkan oleh International School of Securiti and Explosive, United Kindom.  Insyallah, jika kursus ini mendapat kelulusan, ianya akan menjimatkan kos perbelanjaan Tentera Darat bagi menghantar anggota EOD dari unit KBRL Bn Bantu dengan jumlah yang besar.  Tentera Darat juga mempertingkatkan keupayaan unit KBRL dengan perolehan Wheelbarrow yang baru serta perolehan kelengkapan-kelengkapan yang lain seperti Night Vision Google (NVG), Body Armour dan kelengkapan Anti Riot bagi persiapan Negara Brunei Darussalam untuk menjadi tuan rumah bagi mesyuarat ASEAN Summit 2021.


   Tentera Darat Diraja Brunei juga berjaya meningkatkan keupayaan ISTAR dengan pembelian Covert Cellular Camera (CCTC) dan juga Rotary Drone.  Pemasangan peralatan CCTC di tapak-tapak hot spot akan memberikan nilai tambah keberkesanan rondaan.  Insyallah tambahan kelengkapan ini akan meningkatkan lagi keupayaan dan kesediaan operasi Tentera Darat didalam memantau kawasan sempadan-sempadan dan menilai semula segala ancaman serta kejadian-kejadian yang mencurigakan dikawasan-kawasan hutan pendalaman dan terpencil.

 

   Tentera Darat juga dengan jayanya mengendalikan Land Force Skill At Arms Meet (LF SAAM) pada bulan April tahun ini yang mana ianya telah lama tidak dikendali.  Perlawanan LF SAAM ini adalah menjadi sukat-sukat Tentera Darat Diraja Brunei bagi memilih penembak-penembak yang terbaik bagi menyertai pertandingan menembak bersama Tentera Darat negara luar seperti perlawanan Australian Army Skills at Arms Meet (AASAM) dan juga ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) di Indonesia pada bulan November ini.  Semoga pasukan penembak Tentera Darat Diraja Brunei berjaya dan memperolehi pingat kemenangan.

 

   Insyallah, pada tahun hadapan, tibalah giliran Tentera Darat Diraja Brunei untuk menghoskan acara menembak AARM 2020 serta menghoskan Mesyuarat ASEAN Chief of Armies Multilateral Meeting (ACAMM) dan ASEAN Sergeant Majors Annual Meeting (ASMAM).  Markas Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan juga diberi kepercayaan untuk menghoskan Mesyuarat ADMM-Plus Experts' Working Group on Military Medicine di Brunei Darussalam bagi tahun 2020 - 2023 dan ianya di pengerusikan bersama dengan Negara Australia. Manakala, Tentera Darat juga diberi penghormatan untuk mempengerusikan Hari Ulang Tahun ABDB 60 tahun (Jubli Intan) pada tahun 2021.  Perlaksanaan serta komitmen seluruh warga Tentera Darat perlulah diambil dengan bersungguh-sungguh agar segala perancangan dan juga pengendalian acara tersebut berjalan dengan lancar.

 

   Alhamdulillah, Eksesais Semangat Waja telah selesai dikendalikan pada bulan Ogos tahun ini dengan berkonsepkan Markas Medan sebagai perintah dan kawalan kepada perlakasanaan operasi.  Perlaksanaan Pemerintahan Medan ini juga adalah satu titik kejayaan Tentera Darat yang mana ianya menjurus kepada Plan Strategik Tentera Darat.  Dengan perlaksanaan eksesais tersebut ianya dapat menjadi sukat-sukat dan juga persediaan Tentera Darat Diraja Brunei bagi Eksesais Hikmat Bersatu pada tahun 2020 yang akan datang.  Tentera Darat haruslah merancang eksesais-eksesais dan juga latihan-latihan diperingkat Unit, Batallion, Kompeni, Platun dan Seksyen untuk melatih semua anggota Tentera Darat secara komprehensif didalam menghadapi senerio kontemporari yang lebih realistik dan juga sebagai persediaan Tentera Darat semasa ASEAN Summit pada tahun 2021 akan datang.

 

   Dari sudut Diplomasi Pertahanan, pencapaian Tentera Darat Diraja Brunei adalah melalui interaksi pertahanan dan ketenteraan di bawah platform latihan dua hala dan berbagai hala. Eksesais dua hala bersama Tentera Darat luar negara antaranya adalah EX MAJU BERSAMA, EX RINTIS BERSAMA, EX BRUMAL SETIA, EX LATMA KERIS SATRIA dan EX PAHLAWAN WARRIOR telah berjaya dikendalikan.  Manakala EX MALLE BULL bersama Tentera Darat Australia akan diadakan semula dalam masa terdekat.  Melalui eksesais-eksesais ini, telah dapat meningkatkan kerjasama dan jalinan persahabatan diantara kedua-dua Tentera melalui perkongsian pengetahuan dan pengalaman disemua peringkat sejajar dengan Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan.  Saya juga di fahamakan bahawa Markas Khidmat Pergigian ada membuat perancangan bagi latihan Empat Hala "Forensic Odontology" yang dinamakan Empat Gigi (EG19) yang akan diadakan di Malaysia.  Latihan ini adalah yang kali pertama dihadiri oleh Markas Khidmat Pergigian bagi memperolehi kemahiran didalam bidang Forensic Odontology terutama sekali didalam peranan mengenal pasti jenazah melalui pemeriksaan kesihataan gigi dan tulang (Disaster Victim Identification). Begitu juga dengan penglibatan Tentera Darat dengan misi IMT, UNIFIL dan IDB akan diteruskan kerana ianya dapat menambahkan pengalaman dan pengetahuan anggota-anggota Tentera Darat serta meningkat Krediblity Angkatan Bersenjata Diraja Brunei sebagai rakan kongsi strategik.  Oleh yang demikian, Sel Latihan dan Sel Gerakan Tentera Darat sentiasa memantau dan memastikan segala perancangan eksesais, latihan dan misi diluar negara dapat dilaksanakan dengan baik, salah satunya platform ialah mesyuarat Army to Army Talks diantara Tentera Darat Diraja Brunei dengan Tentera Darat negara luar bagi membincangkan peluang kerjasama masa hadapan.  


   Alhamdullilah, pada bulan November ini Tentera Darat Diraja Brunei melaratkan lagi Diplomasi Pertahanan dengan Tentera Darat Angkatan Tentera Filipina dengan menandatangani Terms of Reference for the Army Working Group (TOR) bagi membuka peluang latihan, eksesais dan kursus diantara dua buah negara.

 

Parajurit dan Paranita yang dihormati sekalian,

   Perubahan dari landskap GeoStrategik yang semakin berubah dan kompleks juga memberi impak kepada Tentera Darat Diraja Brunei secara tidak langsung.  Di dunia Globalisasi ini, ianya mempengaruhi ancaman keselamatan dan pertahanan negara seperti pencurian kayu gaharu, aktiviti rentas sempadan, pembalakan haram, bencana alam, gejala sosial dan penggunaan sosial media telah memberi impak sekuriti yang membimbangkan. Tentera Darat sebagai nadi dan teras Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, haruslah fokus dan bersedia untuk mengharungi segala ancaman dan cabaran yang akan datang.  Keamanan di Negara Brunei Darussalam ini janganlah diambil mudah atau 'Taken for Granted' kerana bila-bila masa ianya akan menguji tahap keupayaan Tentara Darat Diraja Brunei.  Perkara ini telah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena Sambutan hari Ulang Tahun ABDB yang ke 57, Baginda menegaskan bahawa 'Angkatan Bersenjata Diraja Brunei perlu menyedari, bahawa kita tidak mampu untuk ketinggalan dari perkembangan-perkembangan di persekitaran yang semakin dinamik dari hari ke hari.' Oleh yang demikian, Saya berkehendakan seluruh warga Tentera Darat sentiasa bersedia, tidak camah mata dan lalai didalam menjaga keselamatan negara. 

 

   Warga Tentera Darat haruslah memberikan tumpuan keperluan-keperluan asas ketenteraan sebagai anggota tentera Darat dan jangan complacent dengan ujian-ujian asas ketenteraan seperti IFA, MST, APWT dan juga CFT.  Dari itu saya mengarahkan kepada semua pucuk pimpinan dan sel latihan untuk memastikan semua latihan-latihan seperti Pack Walk pada Hari Selasa dan juga morning PT pada hari Khamis, di buat dengan betul serta bersystematik dan juga ujian-ujian asas tersebut dibuat 100% tanpa gagal. Ini adalah keperluan asas sebagai seorang Tentera dan ianya tidak boleh di ambil ringan dan terlepas pandang.  Unit-unit juga diingatkan supaya bersiap sedia apabila dikerahkan termasuk kelengkapan-kelengkapan dan keperluan operasi sentiasa tersedia untuk digerak seperti pelan kontigensi Tentera Darat mengikut kawasan tanggungjawab unit masing-masing.  Pihak Markas dan juga pemerintah-pemerintah unit pastikan perkara ini dijalankan dengan baik dan berikanlah keyakinan serta jaminan bahawa Tentera Darat sentiasa bersiap sedia.

 

   Dari segi Operasi, Tentera Darat Diraja Brunei telah mengemaskinikan struktur dan organisasi Tentera Darat agar ianya mencapai tahap kekuatan yang efektif dan seimbang bagi menangani keperluan operasi.  Sel Gerakan dan Sel Perisikan dan Keselamatan Tentera Darat haruslah meningkatkan lagi perlaksanaan perancangan dengan menjalankan tugas operasi seperti meningkatkan rondaan-rondaan di tempat-tempat kawasan perbatasan darat yang dikenal pasti (Hotspot) di sempadan darat dan sungai.  Mempraktikkan Pertahanan secara Holistik dengan melaksanakan Whole of Nation Approach bersama agensi-agensi keselamatan yang lain bagi meliputi penugasan yang lebih luas dari segi penilaian risikan yang lebih efektif.  Kerjasama-kerjasama Whole of Nation Approach ini sering kali di ulangi oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan Kedua semasa Majlis Mesyuarat Negara pada tahun ini.

 

   Selaras dengan perubahan masa dan perkembangan Tentera Darat, pakaian seragam baru Tenteta Darat telah di perkenalkan dengan mengubah konsep warna dalam potongan yang baru. Pakaian seragam tersebut bukan sahaja menampilkan imej yang terkini bagi warga Tentera Darat, ianya juga meningkatkan imej Tentera Darat dengan lebih profesional.  Insyallah perubahan pakaian tersebut akan mengikut fasa dan peringkat yang telah di rancang dan pihak depo logistik dan yang berkenaan perlu mempercepatkan prosesnya.

 

   Ingin Saya menyentuh sedikit mengenai Kesihatan dan Keselamatan Kerja (KKK) di Tentera Darat kebelakangan ini.  Kejadian-kejadian kemalangan seperti kebakaran Bot Tentera, kebakaran Rumah Kelamin, kebakaran di Pejabat, kebakaran Rumah Masak, kemalangan jalan raya, dan juga kecederaan semasa bertugas sering kali terjadi di Tentera Darat.  Semua ini terjadi disebabkan oleh kecuaian individu yang disenghajakan (negligence), kurang mahir (incompetence), tidak menjalankan tugas dengan betul, sehingga mereka lalai dan tidak dapat berubah sikap disebabkan terlalu complacent.  Adakah pihak yang bertanggungjawab menjalankan tugas mereka sebagai ketua untuk memastikan tugas yang dilaksanakan mengikut prosedur dan selamat serta tidak bertentangan dengan dasar KKK.  Oleh itu, diarahkan kepada semua pucuk pimpinan serta pengurus KKK unit supaya tidak leka dan sentiasa turun padang bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak di ingini berlaku.  Pencegahan kemalangan pada peringkat awal adalah amat penting supaya tindakan yang sewajarnya dapat ditangani.

 

Warga Tentera Darat Yang DiKasihi Sekalian,

   Perutusan pada pagi ini ingin Saya mengungkap lagi petikan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzafddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Keberangkatan Lawatan Kerja ke Angkatan Bersenjata Diraja Brunei pada tahun ini, yang antara lain Baginda bertitah bahawa "Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) adalah tonggak pertahanan negara. Selaku tonggak, ia mesti berkeadaan sentiasa teguh dan kuat. Kekuatan ABDB mustahak dikenalpasti sejauh mana ia dapat dianggap mencukupi atau masih memerlukan peningkatan."  Oleh itu, Tentera Darat berkehendakan semua anggota Tentera Darat dari Pucuk Pimpinan dan juga anggota yang dipimpin untuk sentiasa teguh dan kuat dengan mengurus tadbir perkara-perkara yang telah digariskan oleh Baginda seperti tahap Disiplin, Sekuriti, dan juga Moral (kebajikan) anggota dengan tidak boleh berdiam diri sahaja dengan membiarkan kepincangan itu terus berpanjangan.


   Pertama, penekankan dari sudut Disiplin, yang mana isu ini amat merisaukan dan sering kali kesalahan dan pelangaran disiplin berulang.  Oleh yang demikian, warga Tentera Darat Diraja Brunei haruslah menanam sikap ingau untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin dengan meningkatkan pengetahuan kepada semua anggota Tentera Darat tentang pengetahuan Akta ABDB dan Undang-undang Negara.  Pada tahun kebelakangan ini sahaja, kejadian yang melanggar disiplin makin menjadi terutama sekali kegiatan-kegiatan seperti melanggar perintah Am Tentera, ingkar menurut perintah, pecah amanah, terlibat dengan Loan Shark, tidak jujur, dan lain-lain lagi.  Jadi, apakah yang dibuat oleh pemimpin pada masa ini?.  Dimanakah tanggungjawab abiskita sebagai seorang pemimpin, kalau dipantau, dipeduli anggota bawahan tersebut insyallah perkara sebegini tidak akan terjadi.  Kepada pucuk pimpinan haruslah mencari jalan atau tindakan pencegahan untuk memastikan kejadian pelanggaran disiplin ini tidak akan berulang lagi. Sentiasa memeduli, menagur dan ingat-mengingati diantara sesama yang lain supaya tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mengundang kepada pelangaran disiplin. Adakah sesi bersama Pemerintah Tentera Darat dan pucuk pimpinan lain berkesan? Dan jika ianya berkesan teruskan.

 

   Kurangnya kepentingan disiplin didalam warga Tentera Darat ini juga akan mengundang dari aspek pelanggaran Sekuriti.  Di Tentera Darat sahaja kejadian pelanggaran Sekuriti amatlah membimbangkan lebih-lebih lagi dengan penglibatan anggota di dalam aktiviti membawa barang-barang tegahan seperti minuman keras, rokok, memakan dadah dan sebagainya.  Yang paling merisaukan ialah kejadian yang berlaku didalam perkemahan Tentera Darat seperti kejadian kes pukul, dera dan juga ada yang melibatkan kematian.  Manakala, kejadian yang telah mengaibkan Tentera Darat ialah dengan tertangkapnya anggota Tentera Darat kerana memiliki beberapa butir peluru hidup didalam simpanan mereka.  Perkara ini sepatutnya tidak terjadi sekiranya amaran memiliki peluru hidup yang boleh dihukum penjara seumur hidup atau digantung sampai mati itu difahami dan diulangi dan disampaikan kepada anggota tentera.  Pemimpin haruslah memainkan peranan didalam membenteras kejadian-kejadian jenayah tersebut.  Kepada sel perisikan dan keselamatan serta pucuk pimpinan, carilah jalan penyelesaian untuk mengingatkan anggota bawahan supaya tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar sekuriti. Dan anggota bawahan jangan mengambil kesempatan dengan melakukan pelanggaran sekuriti ini tanpa memikirkan masa panjang dan kesannya.

 

   Berkenaan Moral seperti kebajikan anggota juga turut dititahkan semasa Keberangkatan Lawatan tersebut.  Baginda menyatakan, jika moral itu rendah, maka padahnya boleh menjejaskan sumbangan anggota terhadap organisasi pertahanan.  Oleh itu, diperingatkan agar warga Tentera Darat untuk menjalankan tugas yang diamanahkan dengan tidak mengabaikan kebajikan anggota, kerana jika kebajikan anggota terus dipelihara, maka moral anggota turut meningkat dan lebih dinamik dalam melaksanakan tugas. Selain itu sifat-sifat amanah yang Saya maksudkan adalah dengan menyumbang dan menerapkan nilai-nilai Teras ABDB yang sudah sedia ada iaitu Takwa, Setia, Berani, dan Profesional.  Nilai-nilai Teras ini mencerminkan sikap dan budaya Tentera Darat yang sentiasa diamalkan serta disampaikan oleh Yang Mulia Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei mengariskan perihal kebajikan dan kerohanian yang mana kebajikan di tempat kerja hendaklah diutamakan oleh pemimpin-pemimpin bagi anggota-anggota mereka dengan cara merancang kursus, kenaikan pangkat, Bintang/Pingat, cuti dan sebagainya.  Beliau juga menyatakan untuk mengamalkan sikap work-life balance bagi memastikan keseimbangan di antara tugas dan tanggungjawab terhadap negara dan keluarga.  Alhamdullilah, Markas Tentera Darat pada masa ini didalam proses mengkaji semula Struktur Perkembangan Kerjaya (SPK) dan Sel latihan Tentera Darat diarahkan untuk meneliti semula bagi mengurangkan anggota-anggota yang backlog dengan merancang dan menambah beberapa kursus bersama dengan Institut Latihan ABDB yang mana sebahagiannya telah pun berjalan dan akan diteruskan.

 

   Ingin saya mengingatkan kepada semua warga Tentera Darat Diraja Brunei mengenai dengan fitnah dan berita yang belum sah.  Hentikan dari melihat sesuatu perkara dari sudut negatif dan hendaklah dimulakan dengan berprasangka baik yang membawa kepada positif.  Jangan terlalu teruja untuk melaporkan sesuatu yang belum tentu benar yang boleh membawa kepada fitnah.  Didalam Surah Al-Baqarah ayat 191 sudah jelas menyatakan bahawa akibat dari perbuatan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.  Fitnah ini boleh memusnahkan integriti sesebuah organisasi malahan negara, jadilah seorang ahli tentera yang menpunyai jati diri yang tinggi dan berintegriti, bergerak maju secara berpasukan, mempunyai pandangan yang jauh demi kemajuan bersama, perangi fitnah kerana fitnahlah musuh utama agama kita.

 

Warga Tentera Darat yang Saya Sanjungi,

   Sebelum menutup perutusan ini, Saya ingin mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga Tentera Darat yang telah berjaya mengharumkan nama Tentera Darat Diraja Brunei setelah menamatkan pelajaran mereka di institusi pengajian Polyteknik Brunei dan IBTE.  Ucapan tahniah ini ditujukan kepada kepada 16224 Sjn Md Jalilul Rahman bin Hj Sulaiman di anugerahkan Best Student Awards dan Academic Excellence Award 2019 semasa mengikuti Program Level 5 Diploma in Telecommunications and Systems Engineering di Politeknik Brunei, 19640 LKpl Ak Abd Aziz bin Pg Hj Abd Rahman dianugerahkan Pelajar Terbaik didalam Program NTec in Armament & Instrument Maintenance, 17440 LKpl Pg Md Khairul Ariffin bin Pg Sabtu diberi Anugerah Khas didalam Program NTec in Armament & Instrument Maintenance dan juga kepada 21573 LKpl Nurzaidah binti Awg Mahmud di anugerahkan Best Student Award 2019 semasa mengikuti Program NTec in Assistant Nurse (Dental) di Institute of Brunei Technical Education.  Dengan adanya kejayaan yang cermelang ini, semoga ianya menjadi penyuntik semangat mereka untuk bergiat maju didalam kerjaya Tentera. 

 

   Tahniah juga diucapkan kepada pemenang pingat semasa perlawanan AARM 2018 di Malaysia dan ucapan tahniah ditujukan kepada 16752 Kpl Mohammad Noor bin Hj Nordin mendapat pingat Perak dan Gangsa didalam perlawanan Rifle Match 1 dan Rifle Overall17381 LKpl Mohammad Erwan bin Muhd Hilmi, 17709 LKpl Zaim bin Hj Yussof, 16751 Sld Muhd Hasmi bin Yahya, dan 17116 Sld Muhd Jasni bin Md Alias mendapat pingat Gangsa didalam perlawanan GPMG Match 3.  Tahniah sekali lagi kepada penembak-penembak AARM.

 

   Akhir sekali, Saya dengan berbesar hati ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga Tentera Darat di atas kesetiaan dan kejujuran serta pengorbanan dalam menjalankan tugas. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Pengerusi dan Jawatankuasa Hari Ulang Tahun TDDB ke 58 di atas rancangan-rancangan yang telah diatur. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhana Wata'ala supaya Tentera Darat Draja Brunei akan terus berkembang maju, mencapai sasaran, sentiasa dalam keredhaan Allah Subhana Wa'atala serta terpelihara daripada kemudaratan, Amin Ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Ulang Tahun Tentera Darat Diraja Brunei ke 58.

 

Sekian, Wabillah-hitaufiq Walhidayah Wassalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Wassalam.